ZDRAVA ŠOLA

Pri izbiri projektov smo na naši šoli dali velik pomen dejavnostim, ki omogočajo zdrav razvoj ter dobro počutje učencev. Spodbujamo njihovo ustvarjalnost, jim omogočamo vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose med vrstniki in strokovnimi delavci šole.

Skozi celo šolsko leto bomo poskrbeli za varno in zdravo šolsko okolje, za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali zdrav način preživljanja prostega časa. Za oralno zdravje skrbimo z rednimi zobozdravniškimi pregledi in rednim umivanjem zob. Prometna varnost in varno vključevanje v promet s kolesom je naloga, ki ji vsako leto znova posvečamo veliko pozornost.

V letošnjem letu se bomo še posebej skrbno posvetili medsebojnim odnosom in nenasilni komunikaciji.

Zdrava šola mora slediti 12 ciljem, ki so enaki ciljem evropske mreže Zdravih šol:

·         aktivno podpirati pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo verjeli, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;

·         skrbeti za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;

·         se potruditi, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;

·         vse učence spodbujati k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;

·         izrabiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;

·         skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;

·         skrbeti za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;

·         aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev;

·         upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;

·         upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Na šoli bomo izvajali naslednje dejavnosti:

·        delavnice na temo Medosebni odnosi pri razrednih urah,

·        v 8. in 9. razredu bomo v mesecu novembru organizirali naravoslovni dan na temo Odvisnost,

·        predavanje za starše,

·        predavanje za učitelje,

·        predavanja ali delavnice za učence na temo aktualnih vsebin Zdrave šole,

·        krajše pohode,

·        ureditev kotička za zdravje – teme svetovnih dnevov in aktualnih dogodkov,

·        navajanje učencev na zdrav življenjski slog z veliko gibanja (FIT Slovenija) in zdravo prehrano (projekt Shema sadja),

·        preventivno delo proti raznim oblikam zasvojenosti,

·        izboljšanje čustvenega in duševnega zdravja otrok in vseh zaposlenih na šoli,

·        kako koristno preživljati prosti čas,

·        spodbujanje čustvenega in duševnega zdravja,

·        strpnost – preprečujmo nasilje,

·        bonton – ne pozabimo na lepo vedenje.

(Skupno 1.127 obiskov, današnjih obiskov 1)