1.      UČENCI  IN  ODDELKI

1.1.   Število učencev in oddelkov

Šola Število učencev skupaj 1.-5. r 6.-9. r. Število oddelkov

Število učencev

v OPB

Število oddelkov

OPB

Velika Nedelja 241 102 139 12 84 4
Podružnica Podgorci 73 73 5 63 3
Skupaj 314 175 139 17 143 7

1.2.   Oddelki

Vseh 314 učencev je razporejenih v 17 oddelkov.

Razpored učencev po razredih in oddelkih:

2021/22 Razrednik Št. Učencev Dečki Deklice Učilni-ca Sorazrednik
1.a Tamara Čeh 22 14 8 U1A Vanja Kvar
1.b Irena Bezjak 20 7 13 UP1 Andreja R. Kekec
2.a Aleksandra Plohl h 23 11 12 U2A Marija Lazar
2.b Silvija C. Stolec 11 5 6 UP2 Božidar Muršec
3.a Ksenja Kostanjevec 17 13 4 U3A Marjan Škvorc
3.b Klara Megla 17 10 7 UP3 Mateja Rajh
4.a Alenka Korpar 23 8 15 U4A Marija Rajh
4.b Eva Turkl 9 4 5 UP4 Anton Žumbar
5.a Peter Zorli 17 10 7 U5A Teja Vernik Trofenik
5.b Darja Kovačec 16 11 5 UP5 Teodora Ivanuša
6.a Marko Skok 21 12 9 SLO Zdenka Miklašič
6.b Jernej Bezjak 21 12 9 TUJ Tomislav Kiš
7. a Gordana Črnivec 18 9 9 ZGO Alt Jožica
7. b Matejka Majcen 17 9 8 KEM Nada Janžekovič
8. a Aleksandra Šoštarič 18 9 9 MAT Angela Meško
8. b Mojca Kosi 17 9 8 BIO Nada Majcen
9. a Saša Skok 27 12 15 MAT1 Nina Žnidarič
Skupaj RS in PS 314 165 149

 

(Skupno 2.006 obiskov, današnjih obiskov 1)